Akademik Kadro


cem-beharProf. Dr. Cem Behar
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Doktorasını Paris Üniversitesi (Sorbonne)’da tamamladı. 1988-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde profesör olarak görev yaptı. Son yıllardaki araştırmalarını sosyal tarih ve özellikle kent tarihi üzerine yoğunlaştırmıştır.


Prof. Dr. Hüseyin Leblebici
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Doktorasını University of Illinois’de tamamladı. Leblebici, 1982 yılından bu yana aynı üniversitede organizasyon yapısı ve organizasyonlar arası ilişkiler üzerine akademik çalışmalarını yürütmekte ve aynı zamanda İdari Bilimler Fakültesinde bölüm başkanlığı da yapmaktadır.


ozlem-sandikciProf. Dr. Özlem Sandıkcı Türkdoğan (İşletme Bölüm Başkanı)                                     İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Özlem Sandıkcı Türkdoğan Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme lisans eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. 1999 yılında A.B.D.’de Pennsylvania State Üniversitesi’nden Pazarlama alanında doktora derecesini almıştır. 2000-2013 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde çalışmıştır. Din-tüketim-pazarlama etkileşimi, modernleşme-kimlik-tüketim dinamikleri ve gelişmekte olan piyasalarda marka stratejileri üzerine araştırma projeleri yürütmektedir. Çalışmaları Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Business Research, Marketing Theory, Business History Review, Journal of Consumer Behavior, Fashion Theory gibi dergilerde ve çeşitli kitaplarda yayınlanmıştır. 2003 yılında Franco Nicosia ACR Competitive Paper ödülünü, 2012 yılında Emerald Literati Network Highly Commended Paper ödülünü kazanmıştır. Kanada’da York Üniversitesi Schulich İşletme Okulu’nda ve Slovenya’da Ljubljana Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur.


nihat-erdogmusProf. Dr. Nihat Erdoğmuş
İşletme Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Davranış Bilimleri’nde yüksek lisansın ardından, Sakarya Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon’da doktorasını tamamladı. Akademik ilgi alanları; kariyer planlama ve geliştirme, yönetim psikolojisi, insan kaynakları yönetimi.


Prof. Dr. Türker BaşTürker Baş
İşletme Enstitüsü

1971 yılında doğan Türker Baş kamu sektöründeki çeşitli kurumlarda yönetici ve danışman olarak görev yapmış ve uzun yıllar Galatasaray Üniversitesi ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora derslerine girmiştir. Halen Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte olup, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi konularında ders vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.


enes-eryarsoyDoç. Dr. Enes Eryarsoy (Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Enes Eryarsoy lisans programını İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programında 2001 yılında, doktorasını ise Florida Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde 2005 yılında tamamladı. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 2013 yılında çalışmaya başladı. Öncesinde, 2001-2005 yılları arasında Florida Üniversitesi’nde asistan olarak, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. Enes Eryarsoy 2011 yılında misafir araştırmacı olarak MIT Sloan’da bulundu ve Doçentlik ünvanını YÖK’ten 2012 yılında aldı.

Araştırma ilgi alanları: Enformasyon bilimleri, iş zekası, yöneylem.


mehmet-ercekDoç. Dr. Mehmet Erçek
İşletme Enstitüsü

Mehmet Erçek İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İşletme Mühendisliği lisansı (birincilikle mezun) ve Boğaziçi Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansı derecelerine sahiptir. Yönetim çalışmaları üzerine tamamladığı doktora derecesini 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde almıştır. Mehmet Erçek halen İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde Yönetim ve Organizasyon doçenti olarak çalışmaktadır. Geçmişte Stanford Üniversitesi, CA., New York Eyalet Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Bunun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ve Bahçeşehir Üniversitesi ile Kadir Has Üniversiteleri’nin Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programlarında bir çok ders vermiştir. Araştırma ilgileri örgütsel değişim ve yönetimi, yönetim inovasyonlarının yayılımı, işletmecilik tarihi, işletme gruplarının yönetişim yapısı ve stratejik kararları ve karşılaştırmalı kurumsal analiz konularında yoğunlaşmıştır. Mehmet Erçek, TÜBİTAK tarafından sponsor olunan iki yıllık bir araştırma projesi kapsamında  Türkiye’deki yeni yönetim inovasyonlarının benimsenme dinamiklerini Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Yalın Üretim ve Kurumsal Karne özelinde incelemiştir. Kendisinin uluslararası ve ulusal akademik dergilerde yayınlanmış bir çok makalesi bulunmaktadır.

Akademik kariyerinin yanısıra, Mehmet Erçek bir çok büyük kamu ve özel kuruluşa da çeşitli projeler kapsamında danışmanlık yapmıştır. Ayrıca, bir çoğu stratejik yönetim ve yönetsel değişim konularında olmak üzere, farklı kamu ve özel kuruluşlarında endüstriyel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu faaliyetlerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yöneticiler için İşletme Program Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği gibi yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Erçek evli ve iki çocuk babasıdır.


Doç. Dr. Nagihan Çömez Dolgan
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinagihan_comez_son

Nagihan Çömez Dolgan Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra A.B.D.’de Texas Üniversitesi Dallas kampüsünde 2005 yılında Tedarik Zinciri yüksek lisans derecesini, 2007 yılında ise Operasyon Yönetimi üzerine doktora derecesini almıştır. 2007-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde çalışmıştır. Araştırma çalışmaları genel olarak tedarik zincirlerinde koordinasyon problemleri çerçevesi içinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçeve içinde envanter transfer-satış politikaları, ortak envanter-fiyatlama kararları, şirket birleşmelerinde stok planlama koordinasyonu, partner mağazalar arasında kira kontratları gibi yönetim problemleri üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Çalışmaları Manufacturing & Service Operations Management, Production and Operations Management, Journal of the Operational Research Society,   International Journal of Production Economics, ve European Journal of Operational Research gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Orhan Karacadağ Araştırmacı Ödülünü almıştır. Operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yönetim bilimi, yönetim danışmanlık modelleri ve istatistik üzerine lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.


mustafa-ozelYrd. Doç. Dr. Mustafa Özel
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

BÜ İktisat mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde  tamamladı. Bankacılık, dış ticaret ve sanayi sektörlerinde yönetici ve danışman olarak çalıştı. Akademik ilgi alanları; iktisat ve iktisadi düşünce tarihi, yöneticilik ve yönetim düşüncesi tarihi, küçük işletme yönetimi, iş ahlakı.


gokcen-olcayYrd. Doç. Dr. Gökçen Arkalı Olcay
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Lisans ve yüksek lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Bilkent Üniversitesi ve Southern Illinois Üniversitesi’nde tamamladı. Texas Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Akademik ilgi alanları; teknoloji yönetimi, R&D ve IT yönetimi.


abdullah-sahinYrd. Doç. Dr. Muhammed Abdullah Şahin
İşletme Enstitüsü

Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Pennsylvania Devlet Üniversitesi’nde yüksek lisans, Connecticut Üniversitesi Finans Bölümü’nde doktora yaptı. Çalışma alanları; türev değerleme, varlık değerleme ve İslami finanstır.


erkan-erdemirYrd. Doç. Dr. Erkan Erdemir (Girişimcilik Bölüm Başkanı)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yüksek lisansını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, doktorasını Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı. İlgi alanı örgüt kuramı ve insan kaynakları yönetimi olan Dr. Erdemir, çalışmalarını yeni örgütsel formların kurumsallaşması ve yayılımı konularında sürdürüyor.


funda_ozer_Yrd. Doç. Dr. Funda Özer
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Funda Özer; 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1997 – 1998 yılları arasında Financial Times bünyesinde Türkiye’de organize edilen workshopların proje koordinatörlüğünü üstlendi. 1998 – 2006 yılları arasında finans sektörünün önde gelen bankalarında satış yöneticisi olarak görev aldı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Organizational Behavior Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. 2014 yılından itibaren Tübitak- Tüsside kurumunun şirketlere ve kamu kuruluşlarına yönelik dış danışman ve eğitmen kadrosunda görev aldı. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bilim dalında “Kapalı ve Güçlü Ağlara dayalı Sosyal Sermayede Değişim: Türkiye Örgütsel Yaşamında İslami Sosyal Sermayenin Yapısal Evrimi” konulu doktora tezini veren Funda Özer’in akademik araştırma alanlarını; kurum kültürü, sosyal sermaye, network teori ve sosyal kimlik konuları oluşturmaktadır.


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sayımmustafa_sayim_r
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Mustafa Sayım Hacettepe Üniversitesi’nde İşletme lisans eğitimini tamamladıktan sonra A.B.D.’de MBA finans ve Uluslararası İşletme yüksek lisans derecelerini almıştır. Daha sonra Finans üzerine doktora derecesini almıştır. A.B.D.’de farklı universiteirde akademisyen olarak calışmıştır. Araştırma çalışmaları genel olarak davranişsal finans ve menkul kıymetler degerlemesi alanında yoğunlaşmaktadır. Çalışmaları Review of Behavioral Finance, Global Finance Journal ve International Journal of Emerging Markets gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. İşletme Finansmanı, Finans Yönetimi, Uluslararası Finans Yönetimi, Yatırım, Finansal ve Yönetim Muhasebesi  üzerine lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.


Yrd. Doç. Dr. Candan Karlıtekincandan-karlitekin
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

BÜ Ekonomi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını  ve doktorasını State University of New York Albany’de tamamladı. Türkiye Kalkınma Bankası ve THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Uluslararası finansman ve kurumsal yönetişim başlıca çalışma alanlarıdır.


talat-icozÖğr. Gör. Talat İçöz
İşletme Enstitüsü

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Akademik ilgi alanları: yerel ve uluslararası iş çevreleri.


erkan-akdemirÖğr. Gör. Erkan Akdemir
İşletme Enstitüsü

Erkan Akdemir, Haziran 2009’dan bu yana Avea CEO’su olarak görev yapmaktadır. Avea’ya katılmadan önce Cisco Systems’in Genel Müdürlüğü görevini yürüten Akdemir, bu görevinden önce Kablo Net’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, daha önce ise Eurasiasat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür. 2002 yılından özelleştirme sonrasına kadar geçen dönemde Türk Telekom’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Akdemir daha önceki dönemde Telekomünikasyon Kurumu Kurul Üyesi, DTP Müsteşarı Danışmanı, DPT’de telekomünikasyon uzmanı olarak çalışmış ve Türk Standartları Enstitüsü ve Enka’da çeşitli görevler üstlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu olan Akdemir ABD’deki Colorado Üniversitesi’nde Telekom alanında yüksek lisans yapmıştır.


yuce-zereyÖğr. Gör. Yüce Zerey
İşletme Enstitüsü

Marmara Üniversitesi’nde İngilizce İktisat (MA) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA eğitimlerini tamamladı. Akademik ilgi alanları; pazarlama, interaktif pazarlama, sosyal medya pazarlaması ve tüketici davranışı.