Ders Programları


 

Şehir Executive MBA Programı Beşi zorunlu dersler havuzundan olmak üzere 10 ders, toplam 30 Kredi (60 AKTS)
En az başarılmış 90 AKTS
  • Örnek Plan:
1. Dönem
Kodu Adı Kredisi/AKTS Ön-koşul
MGT XXX Zorunlu Ders 3/6 Yok
MGT XXX Zorunlu Ders 3/6 Yok
MGT XXX Zorunlu Ders 3/6 Yok
MGT XXX Seçmeli Ders 3/6 Yok
MGT XXX Seçmeli Ders 3/6 Yok
2. Dönem
Kodu Adı Kredisi/AKTS Ön-koşul
MGT XXX Zorunlu Ders 3/6 Yok
MGT XXX Zorunlu Ders 3/6 Yok
MGT XXX Seçmeli Ders 3/6 Yok
MGT XXX Seçmeli Ders 3/6 Yok
MGT XXX Seçmeli Ders 3/6 Yok
3. Dönem
Kodu Adı Kredisi/AKTS Ön-koşul
MGT 591 Bitirme Projesi 0/30
  • NOT: Azami eğitim süresi 1,5 yıldır (3 yarı dönem). Program 2 yarıyıl ile 3 yarıyıl aralığında tamamlanabilmektedir. Programdan mezuniyet için 10 ders ve bitirme projesinden 1,5 yıl (3 yarı dönem) içerisinde başarılı olunması ve program sonunda 3,00 ve üzeri genel not ortalamasının (GNO) sağlanmış olması gerekmektedir (4,00 üzerinden). Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin yönetmelik gereği programla ilişiği kesilmektedir.
Zorunlu Dersler
Kodu Adı Kredisi/AKTS Ön-koşul AKTS
MGT 501 Araştırma Yöntemleri 3/6 YOK 6
MGT 512 Finans Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 521 Yönetim ve Organizasyon 3/6 YOK 6
MGT 531 Stratejik Yönetim 3/6 YOK 6
MGT 543 Pazarlama Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 552 İnsan Kaynakları Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 564 Muhasebe ve Finansal Tabloların Analizi 3/6 YOK 6
MGT 585 Operasyon Yönetimi 3/6 YOK 6

 

Seçmeli Dersler
Kodu Adı Kredisi/AKTS Ön-koşul AKTS
MGT 511 Küresel Yönetim Düşüncesi 3/6 YOK 6
MGT 522 Dijital Çağda İşletmecilik 3/6 YOK 6
MGT 545 İnteraktif Pazarlama 3/6 YOK 6
MGT 546  Gelişmekte Olan Piyasalarda Pazarlama 3/6 YOK 6
MGT 547 Stratejik Marka Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 549 İş Zekası ve Pazarlama Analizi 3/6 YOK 6
MGT 550 İş Etiği ve Değerleri 3/6 YOK 6
MGT 551 Örgütsel Davranış 3/6 YOK 6
MGT 553 İş İletişimi 3/6 YOK 6
MGT 554 İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçilmiş Konular 3/6 YOK 6
MGT 555 Yetenek Yönetimi ve Yedekleme 3/6 YOK 6
MGT 558 Tüketici Davranışı 3/6 YOK 6
MGT 565 Davranışsal Finans 3/6 YOK 6
MGT 566 Finans Yönetiminde Seçilmiş Konular 3/6 YOK 6
MGT 567 Uluslararası İşletmecilik 3/6 YOK 6
MGT 568 Kurumsal Yönetişim 3/6 YOK 6
MGT 569 Aile Şirketlerinde Yönetim 3/6 YOK 6
MGT 570 Yöneticiler için Oyun Teorisi 3/6 YOK 6
MGT 571 Küresel Firma Yönetimi Simülasyonu 3/6 YOK 6
MGT 572 Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme 3/6 YOK 6
MGT 573 Türk İş Sistemi 3/6 YOK 6
MGT 574 Makroekonomik Gösterge ve Politikaların Analizi 3/6 YOK 6
MGT 575 Girişimcilik 3/6 YOK 6
MGT 576 Kariyer Geliştirmede Güncel Konular 3/6 YOK 6
MGT 580 Yöneticiler İçin Hukuk 3/6 YOK 6
MGT 581 Karşılaştırmalı Rekabet Hukuku 3/6 YOK 6
MGT 582 Uluslararası Ticaret Hukuku 3/6 YOK 6
MGT 583   Yönetim Bilişim Sistemleri 3/6 YOK 6
MGT 584 Yönetsel Karar Verme 3/6 YOK 6
MGT 586 Tedarik Zinciri Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 587 Proje Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 588 Yeni Ürün Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 589 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular 3/6 YOK 6
MGT 592 Satış Gücü Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 593 Yenilik Yönetimi 3/6 YOK 6
MGT 595 Pazarlama Yönetiminde Seçilmiş Konular 3/6 YOK 6