Şehir Executive MBA (Türkçe)


ŞEHİR Executive MBA modüler programı, zaman ve ders içeriği açısından siz yöneticilerin, ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır. Dersler hafta içi akşamları ve hafta sonu yapılmaktadır.

Hem akademisyen hem de profesyonelleri sizlerle buluşturmak için program modüler bir yapıda düzenlenmiştir.

Program anlatılan konular, örnek olaylar, paylaşımlar ve yapılan projelerle sizin kadar işinizi ve üyesi olduğunuz kurumu veya kurumları da geliştirmeyi hedeflemektedir. Amacımız, liderlik becerilerinizi geliştirerek üyesi olduğunuz organizasyonlara da değer katmanızdır.

ADAY PROFİLİ
ŞEHİR Executive MBA programı işletme sahipleri ve yöneticileri için tasarlanmıştır.

Program dili Türkçe’dir.

 

ÖĞRENME KAZANIMLARI

TEMEL BİLGİ ve BECERİLERİN OLUŞTURULMASI

 •  Yönetim ve organizasyon, finansal yönetim, operasyon yönetimi, muhasebe, mali tabloların analizi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, küresel yönetim düşüncesi gibi yöneticiliğin temel bilgi ve becerileri öğrenecek,
 • Seçmeli derslerle yönetimin bir alanında derinlemesine uzmanlaşma imkanı kazanacaksınız.

 ANALİZ YETENEĞİ

 • İşteki uzmanlık ve MBA programının kazandırdığı bilgi ve beceriler ile disiplinler arası bir bakış açısına sahip olacak,
 • Eleştirel bakabilme, sentezleyebilme, yeni yaklaşımlar geliştirerek kalıcı çözümler üretebilme becerilerinizi güçlendirecek,
 • Tehditleri ve fırsatları derinlemesine analiz ederek fırsatları ve problemleri küresel ve yerel düzeyde çözümleyecek kültürel yapımıza uygun bakış açısını geliştirecek,
 • Uzun vadeli, sürdürebilir kişisel ve örgütsel gelişim için stratejiler belirleyecek,
 • Size ve işinize uygun eylem planları oluşturacak,
 • Doğal ve toplumsal çevrelere karşı sorumluluk bilincine sahip olacaksınız.

 BİLGİNİN İŞE TRANSFERİ ve SÜREKLİ ÖĞRENME

 •  Örnek olay paylaşımları ve değerlendirmelerle öğrendiklerinizin işinize aktarılmasını kolaylaştıracak,
 • Makale analizleri ve proje sunumlarınız ile sürekli öğrenme öğrendiklerinizi etkin aktarabilme becerinizi geliştirecek,
 • Bu yaklaşımla yeni bilgileri işinize uygulama metodolojisini ve alışkanlığını kazanacaksınız.

 EYLEM MERKEZLİ LİDERLİK

 •  Değişimi analiz etmek ve fırsata dönüştürmek için eylem planlarını nasıl oluşturacağınızı öğrenecek, eylem merkezli liderliğin zihinsel altyapısını oluşturacaksınız,