Öğrenme Kazanımları


TEMEL BİLGİ ve BECERİLERİN OLUŞTURULMASI

 •  Yönetim ve organizasyon, finansal yönetim, operasyon yönetimi, muhasebe, mali tabloların analizi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, küresel yönetim düşüncesi gibi yöneticiliğin temel bilgi ve becerileri öğrenecek,
 • Seçmeli derslerle yönetimin bir alanında derinlemesine uzmanlaşma imkanı kazanacaksınız.

 ANALİZ YETENEĞİ

 • İşteki uzmanlık ve MBA programının kazandırdığı bilgi ve beceriler ile disiplinler arası bir bakış açısına sahip olacak,
 • Eleştirel bakabilme, sentezleyebilme, yeni yaklaşımlar geliştirerek kalıcı çözümler üretebilme becerilerinizi güçlendirecek,
 • Tehditleri ve fırsatları derinlemesine analiz ederek fırsatları ve problemleri küresel ve yerel düzeyde çözümleyecek kültürel yapımıza uygun bakış açısını geliştirecek,
 • Uzun vadeli, sürdürebilir kişisel ve örgütsel gelişim için stratejiler belirleyecek,
 • Size ve işinize uygun eylem planları oluşturacak,
 • Doğal ve toplumsal çevrelere karşı sorumluluk bilincine sahip olacaksınız.

 BİLGİNİN İŞE TRANSFERİ ve SÜREKLİ ÖĞRENME

 •  Örnek olay paylaşımları ve değerlendirmelerle öğrendiklerinizin işinize aktarılmasını kolaylaştıracak,
 • Makale analizleri ve proje sunumlarınız ile sürekli öğrenme öğrendiklerinizi etkin aktarabilme becerinizi geliştirecek,
 • Bu yaklaşımla yeni bilgileri işinize uygulama metodolojisini ve alışkanlığını kazanacaksınız.

 EYLEM MERKEZLİ LİDERLİK

 •  Değişimi analiz etmek ve fırsata dönüştürmek için eylem planlarını nasıl oluşturacağınızı öğrenecek, eylem merkezli liderliğin zihinsel altyapısını oluşturacaksınız,