Şehir MBA


ŞEHİR MBA programı zaman ve ders içeriği açısından; işletmeleri bir sistem olarak anlamak, kariyerini yönetmek isteyen kişilere göre yapılandırılmıştır. Dersler hafta içi akşamları ve hafta sonu yapılmaktadır.

ŞEHİR MBA diploması için 10 dersi ve bitirme projesini başarı ile bitirmeniz gerekmektedir. Bu 10 dersin beş tanesi zorunlu derslerden oluşmaktadır. Zorunlu dersler temel işletme fonksiyonlarına yönelik derslerdir. Üyesi olduğunuz örgütü daha derinlemesine anlamanızı sağlayacaktır. Diğer beş dersi ise seçmeli derslerden uzmanlaşmak istediğiniz alana yönelik seçebilirsiniz.

Programın bitirme süresi olarak; bir yıl, iki dönem (örneğin güz, bahar) ders süresi ve en az 1 dönemde de bitirme projesinin tamamlanması önerilmektedir.

ADAY PROFİLİ
ŞEHİR MBA programı orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki yönetici adayları için tasarlanmıştır.

Program dili Türkçedir.

 

ÖĞRENME KAZANIMLARI

Temel Bilgi Ve Becerilerin Oluşturulması

 •  Yönetim ve organizasyon, finansal yönetim, operasyon yönetimi, muhasebe, mali tabloların analizi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, küresel yönetim düşüncesi gibi yöneticiliğin temel bilgi ve becerileri öğrenecek,
 • Seçmeli derslerle yönetimin bir alanında derinlemesine uzmanlaşma imkanı kazanacaksınız.

Analiz Yeteneği

 • İşteki uzmanlık ve MBA programının kazandırdığı bilgi ve beceriler ile disiplinler arası bir bakış açısına sahip olacak,
 • Eleştirel bakabilme, sentezleyebilme, yeni yaklaşımlar geliştirerek kalıcı çözümler üretebilme becerilerinizi güçlendirecek,
 • Tehditleri ve fırsatları derinlemesine analiz ederek fırsatları ve problemleri küresel ve yerel düzeyde çözümleyecek kültürel yapımıza uygun bakış açısını geliştirecek,
 • Uzun vadeli, sürdürebilir kişisel ve örgütsel gelişim için stratejiler belirleyecek,
 • Size ve işinize uygun eylem planları oluşturacak,
 • Doğal ve toplumsal çevrelere karşı sorumluluk bilincine sahip olacaksınız.

Bilginin İşe Transferi Ve Sürekli Öğrenme

 •  Örnek olay paylaşımları ve değerlendirmelerle öğrendiklerinizin işinize aktarılmasını kolaylaştıracak,
 • Makale analizleri ve proje sunumlarınız ile sürekli öğrenme öğrendiklerinizi etkin aktarabilme becerinizi geliştirecek,
 • Bu yaklaşımla yeni bilgileri işinize uygulama metodolojisini ve alışkanlığını kazanacaksınız.

Eylem Merkezli Liderlik

 •  Değişimi analiz etmek ve fırsata dönüştürmek için eylem planlarını nasıl oluşturacağınızı öğrenecek, eylem merkezli liderliğin zihinsel altyapısını oluşturacaksınız,